Rakkaus strategian ytimessä

Pixarin Monsterit Oy -elokuvassa hirviöt Matias Pallopää ja Tare Karvanen ovat sähköyhtiön työntekijöitä. Heidän tehtävänsä on tuottaa sähköä lapsia pelottelemalla. Tarinan edetessä kuitenkin paljastuu, että lasten viihdyttäminen tuottaa monin verroin enemmän energiaa kuin pelottelu. Tämän innovaation myötä Monsterit Oy:n johto parantaa toimintamalliaan. Vaikeat salaisuudet paljastetaan, työntekijöiden kilpailuttaminen korvataan yhteistyöllä, ja pelon ilmapiiri hälvennetään. Yhtiön tulokset ja yhteishenki paranevat, ja työntekijät motivoituvat kehittymään työssään.

Monsterit Oy otti rakkauden strategiansa ytimeen, sillä pelosta ja salailusta luopuminen hyödytti kaikkia.Monsterit Oy -elokuvan allegoria työn tekemisen lähtökohdista peilautuu moneen alaan, eikä suomalainen sarjakuvan tekeminen ole poikkeus. Julkisessa keskustelussa on ollut paljon puheenvuoroja taiteilijoiden heikosta toimeentulosta ja monimutkaisista sopimuksista. Jotkin tekijät ovat pettymyksekseen joutuneet karhuamaan saataviaan kustantajilta, eikä kaikille tekijöille ole annettu tietoa heidän kirjojensa myynnistä. Epätietouden synkkä ilmapiiri voi joidenkin kohdalla muistuttaa Monsterit Oy:n ankeaa lähtötilannetta, ja on omiaan aiheuttamaan haittaa tekijän työlle ja kehitykselle.

Suomalaiset sarjakuvantekijät jakavat keskenään usein samoja kokemuksia ja arvostavat toistensa työtä, intoa ja rakkautta alaansa ja taidettaan kohtaan. Yksi Pohjoinen kustannustoiminta ry:n, eli Pokuton lähtökohdista on ollut tämän rakkauden ottaminen toimintamme ytimeksi, ja meistä vaikuttaa siltä, että suomalainen sarjakuvan tekeminen kehittyy luontevasti tähän suuntaan. Tekijän ja tehdyn työn arvon kunnioittaminen ei ole pelkästään inhimilllistä, vaan toiminnan jatkumisen kannalta taloudellisesti järkevää. Taiteilijan tulee pystyä osallistumaan työnsä arvon määrittämiseen, saada tietää mitä hänen työllään tehdään, ja mikä on hänen osuutensa sen avulla tehdystä tulosta. Raha-asiat ovat perusasioita, joilla mahdollistetaan niin yksittäisen taiteilijan kuin taiteen alan kehittyminen.

Vanhoja, joskus kirjaimellisesti tsaarinaikaisiakin toimintatapoja kyseenalaistetaan ja päivitetään alalla kuin alalla. Pokuto on onnistunut innostamaan taiteilijoita luopumalla kustannustoiminnan kankeiksi koetuista rakenteista, ja luonut hyvää henkeä keskittymällä olennaiseen: upeisiin teoksiin ja taiteen rakkauteen.

Pokuto auttaa tekijää ottamaan vastuun teoksestaan, jolloin tekijälle jää myös vapaus määritellä kulunsa ja tulonsa. Pokuton yhdistystoiminta ei ole pyrkinyt varallisuuden tai tekijänoikeuksien haalimiseen. Pokuto kukoistaa silloin, kun taiteilija voi ylpeänä esittää teoksensa Pokuton logo kannessa. Pokuton on tarkoitus mahdollistaa hyvän työn tekeminen. Yhteisten tavoitteiden edessä pokutolaiset ovat toisinaan jakaneet neuvoja ja antaneet toisilleen apua muun muassa taittamisessa, kirjapainoasioissa, julkaisutoiminnan teknisissä kysymyksissä, markkinoinnissa, festivaaleihin osallistumisessa, kirjojen myymisessä ja raha-asioissa.

Rakkaus vie pitkälle monessa asiassa, eikä sarjakuva ole poikkeus.

Pokuton hallitus
2021

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.